Der er vision i DI’s grønne forslag

Af direktør Per Thomas Dahl, CLT Denmark

Dansk Industri viser med udspillet ”Danmark ud af Krisen” veje til at komme tilbage på sporet efter corona-krisen gennem grøn vækst. Vejene er udstukket med fem indsatsområder – klima, infrastruktur, udvikling, eksport og konkurrencekraft. Der er muligvis andre veje at gå, men går vi tættere på kataloget, så er der rigtig meget vision i mange af forslagene.

Blandt de 70 konkrete forslag er det fx glædeligt, at DI er opmærksomme på behovet for at anvende mere træ i byggeriet. Det burde være en selvfølge, men er det stadig ikke. Det så vi fx med regeringens klimapartnerskaber, hvor byggeriets bidrag var uambitiøst i forhold til fremtidigt brug af bæredygtige og CO2-venlige materialer som træ. Man valgte i stedet at foreslå mere af det kendte og krydre det med håndværkerfradraget – som svar på klimaudfordringen.

I forhold til træ er det efterhånden velkendt, at træets egenskaber er en del af svaret på klimaudfordringen. Træ er en ressource, som vi ikke behøver at løbe tør for. Træ er fornybar ved genplantning. Og det suger CO2’en til sig og binder det i mange år. Desværre har vi i Danmark fået den opfattelse, at træ er noget vi bruger til sommerhuse og spejderhytter, og ikke til bolig- og erhvervsbyggeri. Det er vi heldigvis ved at gøre noget ved.

Derfor er det så godt, at DI nu foreslår puljemidler til klimavenligt byggeri. DI foreslår en statslig pulje på 550 mio. kr. til forsøgsbyggeriet med nye materialekombinationer, og nævner som eksempel trækonstruktioner sammen med betonfundamenter samt præfabrikerede byggeelementer.

Og det er godt set af DI. Vi behøver ikke at bruge tunge byggematerialer til alt. Men lad os bruge materialerne der, hvor de giver mening. CO2-venligt træ kan sagtens erstatte de tunge byggematerialer, vi ofte bruger, og som bonus giver træ os et bedre og mere behageligt indeklima – og desuden muligheden for en effektiv, præcis og hurtig byggeproces med lette og håndterbare præfabrikerede elementer.

Boligminister Kaare Dybvad har ved flere lejligheder talt varmt for anvendelse af mere træ i byggeriet som vej til et mere klimavenligt byggeri. Med forslaget fra DI om puljemidler til mere træbyggeri har ministeren modtaget et forslag, han ikke bør kunne sige nej til.

Det bliver rigtig godt, hvis vi i højere grad kan få Danmark med på den vogn med træbyggeri, som allerede kører i landende omkring os.

Download