Sagsbehandling må ikke spænde ben for byggeri i træ

Kommentar af Per Thomas Dahl, direktør CLT Denmark

På den ene side er der stor interesse for mere træbyggeri, som har gode klimaegenskaber og opsamler CO2. På den anden side læser jeg i Byrum, at der er træghed for etablering af mere træbyggeri, fordi der mangler de fornødne kompetencer i den kommunale byggesagsbehandling.

Uden at tage stilling til det konkrete byggeri i seks etager i træ på Østerbrogade i København, som Byrum omtaler den 12. marts, så giver sagen grund til bekymring. Det er da tankevækkende, at et projekt, som skulle være bygget i 2019, stadig ligger i bunken af byggesager, der endnu ikke er færdigbehandlede.

 Ifølge artiklen siger man i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, at afdelingen mangler erfaring med træbyggeri. Kommunen kalder opgaven med at godkende byggeriet alt for kompleks for de tilstedeværende kompetencer i landets største kommune.

Vi må nu håbe på, at boligministeren, som har vist vilje til at gennemføre sine planer, også på dette område vil vise handlekraft. Forhåbentlig kan vi se frem til, at der bliver sikret ressourcer, så de politiske hensigter om at bygge mere i træ af hensyn til klimaet, ikke bremses på grund af mangel på tekniske kompetencer i de danske kommuner.  Og som tidligere nævnt i debatten, findes der jo masser af kompetencer udenfor landets grænser. Så lad os bruge de erfaringer kompetencer til et hurtigt løft.

Download